17. 09. 2009

Dne 4. září 2009 byla publikována novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Ve Sbírce zákonů byl publikován dne 4. září 2009 zákon č.293/2009 Sb., tj. novela zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou vyplývá z Národního protikrizového plánu vlády a představuje jedno z opatření k řešení dopadů krizového vývoje ekonomiky. Cílem novely zákona je, aby legislativní úprava podpory exportu odpovídala současným trendům a praxi ve světě, zejména v zemích Evropské unie. Novela zákona umožňuje, aby státem podporované úvěrování vývozu poskytovaly i komerční banky prostřednictvím tzv. systému dorovnávání úrokových rozdílů, čímž dojde k podstatnému zvýšení celkové obslužnosti financování českého vývozu. Systém je koncipován tak, že na toto dorovnávání nevzniká právní nárok. Další významnou změnou je změna přístupu z podpory vývozu zboží „národního původu“ na podporu vývozu „v národním zájmu“. Podpora vývozu se tak rozšiřuje z podpory pouze přímého vývozu i na podporu dlouhodobého pronikání českých subjektů na zahraniční trhy a vytváří se tím potenciál pro další české vývozy. Rozšiřují se možnosti financování a pojištění exportních a investičních úvěrů zahraničním společnostem ovládaným českými společnostmi. Novela současně umožňuje poskytovat předexportní úvěry na financování vývozu výsledků vědy a výzkumu. Prováděcím předpisem stanoví návazně Ministerstvo financí podrobnější postup a další náležitosti dorovnávání úrokových rozdílů.

zdroj:Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.