07. 04. 2010

Pro státní úvěrovou pojišťovnu EGAP je v současné době jednou
z hlavních priorit uspokojení rapidně rostoucí poptávky českých exportérů po pojištěném financování.

Přistupujeme proto, ve spolupráci s bankami, ke krokům vedoucím
ke zrychlení a k posílení transparentnosti průběhu zpracování pojistných rozhodnutí a návazně uzavírání pojistných smluv.

Poptávka po pojištění se státní podporou rok od roku výrazně roste, a to jak ze strany exportérů, tak i bank, které jejich vývozní projekty financují.
V loňském roce pojistil EGAP rekordních 62 miliard korun vývozních úvěrů, bankovních záruk a investic v zahraničí a výhled do příštích let napovídá,
že by tento rekord mohl být brzy překonán.
Je to tím, že stále více exportérů hledá uplatnění i na trzích mimo Evropskou unii a také tím, že čeští exportéři v posledních několika letech v řadě případů „vyrostli“ ze subdodavatelů zahraničních firem do rolí hlavních dodavatelů velkých investičních celků. Svým dílem k tomu přispěl i EGAP, jako součást komplexní státní podpory exportu.

Státní podpora exportu je standardním nástrojem, používaným ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. Patří mezi nejúčinnější protikrizové a prorůstové nástroje s velmi rychlou návratností vložených prostředků,
což lze dokumentovat i na příkladu EGAP, který až dosud obdržel dotace ze státního rozpočtu do pojistných fondů v celkové výši 5,6 mld. Kč.
Aniž by z těchto dotací bylo cokoliv utraceno, neboť slouží především ke splnění požadavků na kapitálovou přiměřenost, umožnily ke dnešku pojistit vývozní úvěry v celkové hodnotě přesahující 400 miliard korun.
To znamená, že každá jedna koruna ze státního rozpočtu, použitá jako vklad do pojistných fondů, podpořila více než 70krát vyšší hodnotu vývozních úvěrů. Národohospodářský dopad je však díky multiplikačnímu efektu pojištění se státní podporou ještě vyšší, neboť pojistka EGAP kryje zpravidla pouze část hodnoty vývozního kontraktu, a tak celková hodnota vývozu podpořeného pojištěním je výrazně vyšší než hodnota uzavřených pojistných smluv.

EGAP dnes svými pojistnými produkty pokrývá kompletní spektrum potřeb vývozců i jejich financujících bank. Nabídka se za 18 let od založení EGAP průběžně rozšiřovala a dnes obsahuje, kromě pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů, což jsou typické produkty státních úvěrových pojišťoven, také pojištění úvěrů na předexportní financování výroby a nově i na předexportní financování komercializace výsledků vědy a výzkumu, pojištění investic českých podnikatelů v zahraničí a rovněž úvěrů na jejich financování a také pojištění záruk vystavovaných bankami za české vývozce. EGAP tak svým pojištěním kryje celou škálu rizik, s nimiž se vývozce setkává při přípravě a realizaci vývozního kontraktu.

Nyní je tedy čas zaměřit se, jak již bylo řečeno v úvodu, na rychlost procesu pojišťování a jeho transparentnost pro banky i exportéry. První důležité kroky v tomto směru už EGAP udělal. Pro zkvalitnění vnitřních řídících procesů vyčlenil z obchodního úseku a posílil útvar analýzy pojišťovaných rizik a vybudoval zcela nový systém pro trvalou identifikaci, měření, monitorování a řízení rizik, která na sebe od bank a vývozců přebírá. To by však samo o sobě nestačilo. Rozhodující totiž bude změna ve spolupráci s klienty. Zatím se až příliš často stává, že vývozce poměrně dlouho a složitě vyjednává s bankou o exportním úvěru a teprve až když se dohodnou, obrátí se na EGAP se žádostí o pojištění. V takové fázi už nezřídka bývá exportér v časové tísni a očekává, že když už se s bankou konečně na všem domluvil, bude pojištění jenom takovou formalitou, vyřízenou málem na počkání. Ale tak tomu není a ani nemůže být. Tím, kdo na sebe v konečném důsledku přebírá téměř celé riziko, že zahraniční dlužník jednoho dne přestane splácet úvěr, za který od našeho exportéra nakoupil zboží nebo služby, je EGAP. Přístup EGAP k analýze a zajišťování úvěrových rizik proto nesmí být v žádném případě formální. Jinak by totiž mohl velmi brzy vyčerpat své pojistné fondy na výplaty pojistných plnění a musel přestat pojišťovat se všemi negativními dopady nejen na přímé vývozce, ale i na širokou síť jejich domácích subdodavatelů. Analýza jednotlivých obchodních případů, kterých EGAP ročně pojistí okolo tří set, musí být velmi důkladná a podrobná a jako taková vyžaduje odpovídající podklady a čas a rozhodně ji nelze nahradit analýzou bankovní. Proto bude nyní prakticky u všech vývozních projektů nezbytné, aby vývozce vstoupil do kontaktu s EGAP ihned, jakmile se ukáže, že bez pojištění se státní podporou to nepůjde. Jednak se mnohem dříve dozví, co všechno po něm bude EGAP vyžadovat, jednak umožní, aby paralelně s bankovní analýzou mohla probíhat analýza projektu z pohledu pojišťovny. Všichni zúčastnění tak budou mít více času k důkladné přípravě, která je základem budoucího obchodního úspěchu, ubude zbytečných nedorozumění a stresových situací i pokusů zachránit všechno na poslední chvíli politickou přímluvou. Vypadá to vše jednoduše, ale praxe je zatím ideálu hodně vzdálená. Čím více se mu však bude blížit, tím lépe pro český export.

Ing. Karel Pleva
předseda představenstva
a generální ředitel EGAP

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.