16. 12. 2010

Poháry pro nejlepší exportéry

Nejlepší čeští vývozci v prosinci převzali z rukou předsedy vlády Petra Nečase, předsedy Senátu PČR Milana Štecha, předsedkyně Poslanecké sněmovny PCŘ Miroslavy Němcové a prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela poháry, jimiž jsou oceňováni vítězové

Předehra: Exportní konference

Soutěž se konala již pošestnácté. Letos pořadatelé přichystali jednu novinku – zhruba měsíc před slavnostním vyhlášením vítězů uspořádali jako součást soutěže Exportní konferenci. Pořádalo ji Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a soutěží Exportér roku.
Samotná konference byla rozčleněna do dvou bloků. V prvním z nich hovořili ředitel odboru podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zdeněk Vališ a prezident HK ČR Petr Kužel o exportní strategii ČR a předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Zdeněk Somr o rozhodčím řízení v zahraničním obchodě. Druhý blok představoval diskusní témata a hovořilo se v něm především o financování exportu.

O úvod se postaral prezident Hospodářské komory ČR, který uvedl, že vedle problematiky fotovoltaiky je pro HK ČR v současnosti jedním z nejdůležitějších témat nová exportní strategie. Nadnesl otázky, na něž čeští exportéři očekávají od státu odpovědi, a především konkrétní činy. Zdeněk Vališ z MPO stručně shrnul současný stav podpory exportu ze strany státu a hovořil o práci na nové exportní strategii na léta 2011–2015. Když hovořil o současném stavu, poukázal na tři hlavní problémy, které státní podporu exportu ovlivňují. Jsou to meziresortní dvojkolejnost (kompetence jsou rozděleny mezi ministerstva zahraničí a průmyslu a obchodu), ale také resortní dvojkolejnost (OEÚ, CzechTrade, CzechInvest) a nejednotnost řízení a financování. Právě tyto tři oblasti lze označit za slabiny při realizaci Exportní strategie 2006–2010.

O tom, že stát se v současnosti novými úkoly v podpoře exportu zabývá, potvrdil i seminář k problematice ekonomické diplomacie, který zhruba 14 dní po konferenci uspořádal zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve vystoupeních na semináři zaznělo, že českou ekonomickou diplomacii čekají změny a mezi ministerstvy a vládními agenturami se musí vymezit pravomoci a odstranit různá zdvojení. Účastníci semináře se shodli, že je nutné vytvořit síť zahraničních zastoupení, která by pomáhala podnikatelům. Současná činnost úřadů ekonomické diplomacie není podle zástupců podnikatelské sféry pružná a je uzavřená. Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel na semináři upozornil, že je třeba se bavit nejen o tom, jaká bude ekonomická diplomacie v letech 2011 až 2015, ale je potřeba bavit se o dlouhodobém horizontu, vytvořit dlouhodobou strategii.

Kdo vyhrál

Vraťme se ale k Exportérovi roku. Soutěž má několik kategorií – pro velké exportéry s objemem vývozu nad 500 milionů korun jsou čtyři kategorie, další jsou pro střední exportéry (objem vývozu 100–500 mil. Kč), nejlepší exportér kraje a samostatnou cenu uděluje Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR pro exportéra, který vyvezl výrobky a služby do největšího počtu zemí.

Kategorie velkých exportérů měly na stupních vítězů následující firmy:

Kategorie objem exportu 1993–2009:

 1. Škoda auto,
 2. Siemens Group Česká republika,
 3. Panasonic AVC Network Czech.;

kategorie objem exportu 2009:

 1. Škoda Auto,
 2. FOXCONN CZ,
 3. Panasonic AVC Network Czech;

kategorie nárůst exportu 1993–2009:

 1. Mitas,
 2. Siemens Group Česká republika,
 3. Barum Continental;

kategorie Nárůst exportu 2008–2009:

 1. Hella Autotechnik,
 2. VEBA, textilní závody,
 3. Selier&Bellot;

kategorie střední exportéři – nárůst exportu 2008–2009:

 1. Macco Organiques,
 2. J4,
 3. Pacovské strojírny – Trading.

Cenu Rozhodčího soudu

 1. Andrew Telecommunications,
 2. Škoda Auto,
 3. Česká zbrojovka.

Nejlepšími exportéry v krajích byly:

 • Robert Bosch (Jihočeský),
 • Andrew Telecommunications. (Jihomoravský),
 • VEBA, textilní závody (Královéhradecký),
 • Lucas Varity (Liberecký),
 • Moravia Steel (Moravskoslezský),
 • Hella Autotechnik (Olomoucký),
 • FOXCONN CZ (Pardubický),
 • Panasonic AVC Network Czech (Plzeňský),
 • Siemens Group Česká republika (Praha),
 • Škoda Auto (Středočeský),
 • Sandvik Chomutov Precision Tubes. (Ústecký),
 • Bosch Diesel (Vysočina),
 • Barum Continental (Zlínský)

Zdeněk Kubín

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.