20. 11. 2013

Tisková zpráva – Exportní konference

V Praze se v rámci soutěže Exportér roku konala exportní konference

„Cílem devizové intervence České národní banky z minulého týdne je dosáhnout v horizontu jednoho až dvou let inflace ve výši zhruba dvou procent a zabránit pádu do deflační pasti,“ uvedl mimo jiné viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík na středeční exportní konferenci pořádané sdružením Střední podnikatelský stav v rámci doprovodných akcí soutěže Exportér roku. Viceguvernér Tomšík přítomným exportérům podrobněji osvětlil důvody, proč k tomuto kroku, který oslabil českou korunu, došlo, i s podrobnějšími propočty a modelovými situacemi, o něž se opíral. Oslabení kurzu koruny je nejen v zájmu českých exportérů, kteří vytvářejí zhruba dvě třetiny českého hrubého domácího produktu, ale také k oživení české ekonomiky a zabránění deflaci ústící v revalvaci koruny, která by v horizontu jednoho či dvou roků tvrdě dopadla i na všechny obyvatele.

Vladimír Tomšík rovněž podrobněji hovořil o stavu a možnostech české ekonomiky. Upozornil, že již šest čtvrtletí klesá hrubý domácí produkt, což je nejdelší recese v dějinách České republiky. Z konkrétních údajů rovněž uvedl, že tržní ceny v podnikatelské sféře klesají, v některých segmentech ekonomiky již pět let. Cílem opatření ČNB je napomoci nastartovat růst české ekonomiky, ale jak viceguvernér ČNB upozornil, předpokladem pro dosažení očekávaného výsledku je, že podnikatelská sféra bude aktivně konat, vyhledávat nové příležitosti, investovat, rozšiřovat výrobu, atd. Samotné intervence centrální banky růst nenastartují. Vladimír Tomšík rovněž zmínil transparentnost rozhodování ČNB a upozornil, že veškeré informační podklady a modelové situace, na jejichž základě ČNB rozhodla o devizové intervenci s cílem oslabit kurz koruny, jsou dostupné na webových stránkách banky (www.cnb.cz).

O exportní strategii státu a o její realizaci hovořil na konferenci zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Zdeněk Vališ. Nová Exportní strategie na léta 2013–2020 se již realizuje, a tak Zdeněk Vališ hovořil nejen o jejích cílech, ale především o tom, co se v jejím rámci již realizovalo a jak se daří poskytovat exportérům kvalitnější a rychlejší servis na zahraničních trzích. Mimo jiné hovořil o zahraničních kancelářích na podporu českých exportérů, které vznikají po sloučení zahraničních zastoupení CzechInvestu a CzechTrade. Místo 32 kanceláří těchto agentur dnes již působí v různých zemích 44 těchto kanceláří a do konce roku jich bude 56, další se pak připravují. Hovořil rovněž o novém systému služeb pro exportéry, o jejich zefektivnění. Hovořil rovněž o důležitosti jednotného přístupu státu a ministerstev k podpoře exportu.

V dopolední části konference vystoupili i zástupci politických stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny PČR – Robert Šťastný za KDU-ČSL, Jiří Dolejš za KSČM, František Laudát za TOP 09 a Zbyněk Stanjura za ODS, kteří ve stručnosti vyjádřili svá stanoviska k podpoře exportu a podnikání.

V odpoledním bloku konference prezentovali své zkušenosti zástupci dvou úspěšných exportérů – Škody Auto a INEKON Group. Po nich následoval blok z praxe podpory exportu – o tom, jak efektivně nalézt a prověřit obchodního partnera hovořil Marek Krajčo ze společnosti Bisnode, o novinkách v exportním financování a o finančních nástrojích podpory exportu referovala Jana Ševčíková z ČSOB. O rozhodčím řízení v zahraničním obchodě hovořila tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Marie Moravcová. Státní podporu exportu zajišťují v oblasti financování a pojištění Česká exportní banka a EGAP. Zástupci těchto dvou institucí na konferenci informovali přítomné exportéry o činnosti a o nových produktech, které podnikatelům poskytují.

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.