05. 06. 2014

Tisková zpráva – Výsledky ankety Rychlá otázka

Praha, 5.června 2014 – V rámci Exportní konference proběhl průzkum týkající se událostí bezprostředně ovlivňující české exportéry, měnových intervencí České národní banky a současné nestabilní situace na Rusko-Ukrajinských hranicích.

První otázka byla položena již na loňské konferenci bezprostředně po vyhlášení měnových intervencí České národní banky v bleskovém průzkumu Středního podnikatelského stavu. Účastníci Exportéra roku a doprovodných akcí soutěže odpovídali v listopadu 2013 na otázku „Jaký předpokládáte, že budou mít aktuální měnové intervence ČNB dopad na Vaši společnost?“ Z oslovených respondentů odpovědělo 61% s předpokladem pozitivních dopadů intervencí. Téměř čtvrtina, tedy 23% dotázaných odpovědělo, že předpokládá dopad neutrální nebo žádný. Jen 16 % dotázaných předpokládalo negativní dopad.

Téměř půl roku po intervencích ČNB byla v červnu 2014 účastníkům Exportéra roku a doprovodných akcí položena otázka navazující: „Jaký předpokládáte, že budou mít aktuální měnové intervence ČNB dopad na Vaši společnost? “ 60% oslovených exportérů vypovědělo, že intervence ČNB mají na jejich společnost prozatím pozitivní dopad. Zhruba 22% exportérů zhodnotilo dopad měnových intervencí na svou společnost jako negativní. Neutrální nebo žádný dopad na svůj export zhodnotilo téměř 18% dotázaných společností. Z obou průzkumů je vidět, že exportéři poměrně přesně zhodnotili možný dopad intervencí na svou společnost a i po půl roce hodnotí dopad měnových intervencí ČNB s menšími výkyvy obdobně.

Vzhledem k eskalaci krize na Ukrajině a zejména následným sankcím západních zemí vůči Rusku byli účastníci Exportéra roku a doprovodných akcí soutěže osloveni i s otázkou týkající se možného dopadu tohoto konfliktu na český export. Položená otázka zněla: „Jaká vidíte rizika krize na Ukrajině pro české exportéry?“ Velká rizika v krizi na Ukrajině spatřuje 24% oslovených společností. 37% dotázaných vidí rizika střední a rizika malá spatřuje v současné krizi 19% dotázaných. Pětina (20%) oslovených nespatřuje rizika konfliktu pro český export žádná nebo se jí bezprostředně netýká. Z výsledků je jasně vidět, že 80% společností rizika pro český export v krizi na Ukrajině spatřuje.

Kontakt pro média:
Ing. Petr Havrda
havrda(at)strednistav.cz

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.