15. 12. 2014

Devět otázek pro partnera kategorie Krajských exportérů ČSOB a.s.

Za partnera kategorie Krajských exportérů ČSOB a.s. odpovídala Jana Ševčíková, Team Leader, Export Finance

 1. V polovině letošního listopadu jste převzali ocenění Banka roku v soutěži Fincentrum Banka roku. Zároveň jste v této soutěži obhájili loňské prvenství v kategorii Privátní banka roku. V čem spočívá základ tohoto úspěchu, kterého jste dosáhli i přes stále rostoucí konkurenci?

  Základ našeho úspěchu jsou naši klienti. Snažíme se poskytovat služby „na míru“ a pracovat s našimi klienty dlouhodobě. Vážíme si přízně každého jednotlivého klienta, jakkoliv malého či velkého.


 2. ČSOB vznikla v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Postupem doby a vývojem se samozřejmě vaše banka změnila a poskytuje velice široké spektrum služeb. Jak navazujete na tradici „specialisty pro zahraniční obchod“?

  Této tradice si velmi vážíme a samozřejmě ji nadále hýčkáme. Stále patříme ke špičce ve financování českého exportu.


 3. Již léta je ČSOB partnerem soutěže Exportér roku, v jejímž rámci je vyhlašovaná i samostatná soutěžní kategorie ČSOB. Co vás motivovalo k tomuto partnerství a v čem je toto partnerství pro vás přínosné?

  ČSOB je tradičním poskytovatelem kompletních služeb spojených s financováním zahraničního obchodu. Je přirozené, že soutěž Exportér roku podporujeme. Chceme být u toho, když jsou exportéři České republiky, naši klienti, oceňováni.


 4. Soutěž Exportér roku a její doprovodné akce, jako například exportní konference, není „jen“ oceněním nejlepších vývozců, ale také určitou platformou pro dialog mezi exportéry na jedné straně a státem a poskytovateli služeb pro exportéry na straně druhé. Jaký užitek, resp. poznatky vám tento dialog přináší? Jak na získané poznatky reagujete v praxi, v nabídce svých služeb?

  Exportní konference nám poskytuje další možnost pro dialog s představiteli státu poskytujícími státní podporu exportu, a to i za účasti exportérů samotných. Všechny strany se tedy sejdou v hojném množství na jednom místě a mohou diskutovat v tu chvíli aktuální otázky české státní podpory exportu.


 5. Můžete, prosím, ve stručnosti vyjmenovat a stručně charakterizovat konkrétní služby, které v současnosti exportérům poskytujete?

  Jak již zmíněno, poskytujeme kompletní obsluhu exportérů spojenou s jejich zahraničně-obchodními aktivitami. Poskytujeme financování výroby, exportní úvěry, úvěry na investice, vydáváme záruky, ať již platební či neplatební, akreditivy, atd. atp. ČSOB má dlouholeté zkušenosti s našimi partnerskými bankami po celém světě.


 6. Poskytujete exportérům i služby nad rámec těch čistě finančních? Například poradenstvím, právními konzultacemi apod.?

  Exportéry doprovázíme celým procesem od získávání zakázek v zahraničí až po jejich kompletní profin
  ancování. Strukturujeme financování zakázek tak, aby byly proveditelné.


 7. Můžete, prosím, uvést podrobnější informace k vašim službám ohledně předfinancování exportu? Jak tyto služby vaši klienti-exportéři využívají? A jaké možnosti by mohli využívat více?

  Předexporty neboli financování výroby určené pro export poskytujeme klientům ČSOB s pojištěním EGAP i bez něj. Klienti tento typ financování využívají.


 8. Kolik procent objemu vašich transakcí představuje export?

  Jsme univerzální bankou poskytující kompletní obsluhu všech typů našich klientů. Financování exportu je tedy pouhým zlomkem aktivit ČSOB.


 9. Připravujete ve svých službách pro exportéry nějakou novinku pro příští rok?

  S EGAPem se nyní zamýšlíme nad financováním výsledků vědy a výzkumu.

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.