Kritéria soutěže:


Střední exportéři (100-500 mil. Kč)

Kategorie středních exportérů je vyhlášena pro exportéry s objemem exportu vyšším než 100 mil. Kč, ale nejvýše 500 mil. Kč v letech 2016 a 2017. Hodnotícím kritériem je procentní výše nárůstu tohoto objemu v uvedeném období.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2017 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2017. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.


Velcí exportéři (nad 500 mil. Kč)

Základním kritériem pro zařazení do soutěže je objem exportu v letech 2016 a 2017 nad 500 mil. Kč ročně a hodnotícími kritérii jsou výše procentního nárůstu tohoto objemu, resp. objem v příslušném období.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2017 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2016. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.


Krajští exportéři

Kategorie krajských exportérů je pro exportéry s objemem exportu nad 100 mil. Kč v letech 2016 a 2017. Hodnotícím kritériem je objem exportu v uvedeném období. Pro hodnocení budou použity údaje z přihlášky do celostátní soutěže.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2017 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2017. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky najdete zde.


Zvláštní cena

pro exportéra, který vyváží svoje výrobky a služby do největšího počtu zemí.

Kritéria Zvláštní ceny:
Základním kritériem je počet zemí, do nichž exportér v roce 2017 vyvezl svoje výrobky nebo služby.

V případě rovnosti základního kritéria bude použito pomocné kritérium:
celkový objem exportu v roce 2017

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Podmínky najdete zde.


Nejlepší exportní transakce podpořená státem

Kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ je vyhlášena pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 mil. Kč s podporou České exportní banky,a.s. (ČEB), či Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.(EGAP) a splňují podmínku, že transakce napomáhá zaměstnanosti v ČR a jedná se o vývoz do prioritních, nebo zájmových zemí dle Exportní strategie ČR 2012-2020.

Při vyhodnocování kategorie jsou zpracovávány údaje doložené soutěžícím v uzavřené smlouvě o vývozu, resp. ve smlouvě k pojištění k dané exportní transakce transakci. Podklady k vyhodnocení kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ mají důvěrný charakter a proto jsou vyhodnocovány pouze ČEB a EGAP.
Posuzován je objem vývozního kontraktu k datu podpisu příslušné smlouvy.

Základní hodnotící kritérium pro vývozní transakci:

V případě rovnosti výsledků u základních kritérií bude použito pomocné kritérium:

aktuality:

17.12.2018

TISKOVÁ ZPRÁVA - Exportér roku 2018 – výsledky

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
01.10.2018

Přihlášky do soutěže ER 2018

Dnešním dnem je zahájeno přijímání přihlášek do soutěže ER 2018. Přihlášky zasílejte od 1.10.2018 do 26.10.2018, naleznete v sekci "ke stažení". V případě, že byste měli problém s termínem nebo údaji, prosím, kontaktujte nás.
03.09.2018

Přihlášky do soutěže ER 2018

1.10.2018 zahájíme přijímání přihlášek do soutěže ER 2018. Sledujte naše stránky.
» výpis aktualit

kontakt:

info@exporterroku.com

Střední podnikatelský stav, z.s.
Exportér roku
Palackého třída 223/5,
288 02 Nymburk
tel.: 734 510 844

IČO: 70907901
DIČ: CZ 70907901Hospodářská komora České republiky

Hlavní partner


Rozhodčí soud

Partner


Bisnode


Partneři kategorie

Česká exportní banka

 

 

EGAP