Kritéria soutěže:


Střední exportéři (100-500 mil. Kč)
- cena advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

Kategorie středních exportérů je vyhlášena pro exportéry s objemem exportu vyšším než 100 mil. Kč, ale nejvýše 500 mil. Kč v letech 2014 a 2015. Hodnotícím kritériem je procentní výše nárůstu tohoto objemu v uvedeném období.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2015 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2015. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Přihlášku stáhnete zde


Velcí exportéři (nad 500 mil. Kč)

Základním kritériem pro zařazení do soutěže je objem exportu v letech 2014 a 2015 nad 500 mil. Kč ročně a hodnotícími kritérii jsou výše procentního nárůstu tohoto objemu, resp. objem v příslušném období.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2015 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2015. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Přihlášku stáhnete zde


Krajští exportéři

Kategorie krajských exportérů je pro exportéry s objemem exportu nad 100 mil. Kč v letech 2014 a 2015. Hodnotícím kritériem je objem exportu v uvedeném období. Pro hodnocení budou použity údaje z přihlášky do celostátní soutěže.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2015 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2015. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky najdete zde.


Zvláštní cena Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

pro exportéra, který vyváží svoje výrobky a služby do největšího počtu zemí.

Vyhlašovatel: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Kritéria Zvláštní ceny Rozhodčího soudu:
Základním kritériem je počet zemí, do nichž exportér v roce 2015 vyvezl svoje výrobky nebo služby.

V případě rovnosti základního kritéria bude použito pomocné kritérium:
celkový objem exportu v roce 2015

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.


Nejlepší exportní transakce podpořená státem

Kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ je vyhlášena pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 mil. Kč s podporou České exportní banky,a.s. (ČEB), či Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.(EGAP) a splňují podmínku, že transakce napomáhá zaměstnanosti v ČR a jedná se o vývoz do prioritních, nebo zájmových zemí dle Exportní strategie ČR 2012-2020.

Při vyhodnocování kategorie jsou zpracovávány údaje doložené soutěžícím v uzavřené smlouvě o vývozu, resp. ve smlouvě k pojištění k dané exportní transakce transakci. Podklady k vyhodnocení kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ mají důvěrný charakter a proto jsou vyhodnocovány pouze ČEB a EGAP.
Posuzován je objem vývozního kontraktu k datu podpisu příslušné smlouvy.

Základní hodnotící kritérium pro vývozní transakci:

V případě rovnosti výsledků u základních kritérií bude použito pomocné kritérium:

Cena ČSOB za rozvoj nových exportních příležitostí

Kategorie Cena ČSOB za rozvoj nových exportních příležitostí je vyhlášena pro firmy s celkovým objemem exportu nad 50 mil. Kč ročně. Hodnotícím kritériem je nárůst počtu nových exportních destinací v letech 2014 a 2015. Přihlášku stáhnete zde.

aktuality:

12.12.2016

Tisková zpráva k výsledkům 22.ročníku soutěže

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
27.10.2016

Prodloužení termínu pro příhlášky

Termín pro přihlášení do 22. ročníku soutěže Exportér roku byl mimořádně prodloužen do 4.11.2016
10.10.2016

Přihlášky do soutěže ER 2016

Zahájení přijímání přihlášek do soutěže ER 2016 od 10.10.2016 do 27.10.2016. V případě, že byste měli problém s termínem nebo údaji, prosím, kontaktujte nás.
» výpis aktualit

kontakt:

info@exporterroku.com

Exportér roku
Střední podnikatelský stav, z.s.
Freyova 27
190 00 Praha 9
tel.: 734 510 844


Hospodářská komora České republiky


soutěž se koná
pod záštitou
Hospodářské komory
České republiky.

Hlavní partner


Rozhodčí soud

Partner


Bisnode


Partneři kategorie

ČSOB

 

 

Česká exportní banka

 

 

EGAP

 


Havel, Holásek & Partners