Kritéria soutěže:


Střední exportéři (100-500 mil. Kč)

Kategorie středních exportérů je vyhlášena pro exportéry s objemem exportu vyšším než 100 mil. Kč, ale nejvýše 500 mil. Kč v letech 2015 a 2016. Hodnotícím kritériem je procentní výše nárůstu tohoto objemu v uvedeném období.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2016 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2016. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Přihlášku stáhnete zde


Velcí exportéři (nad 500 mil. Kč)

Základním kritériem pro zařazení do soutěže je objem exportu v letech 2015 a 2016 nad 500 mil. Kč ročně a hodnotícími kritérii jsou výše procentního nárůstu tohoto objemu, resp. objem v příslušném období.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2016 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2016. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Přihlášku stáhnete zde


Krajští exportéři

Kategorie krajských exportérů je pro exportéry s objemem exportu nad 100 mil. Kč v letech 2015 a 2016. Hodnotícím kritériem je objem exportu v uvedeném období. Pro hodnocení budou použity údaje z přihlášky do celostátní soutěže.

V případě rovnosti základních kritérií budou použita pomocná kritéria. Prvním je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2016 v Kč, druhým je vývoj exportu za období 1993-2016. Tyto údaje budou v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádány.

Podmínky najdete zde.


Zvláštní cena

pro exportéra, který vyváží svoje výrobky a služby do největšího počtu zemí.

Kritéria Zvláštní ceny:
Základním kritériem je počet zemí, do nichž exportér v roce 2016 vyvezl svoje výrobky nebo služby.

V případě rovnosti základního kritéria bude použito pomocné kritérium:
celkový objem exportu v roce 2016

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Podmínky najdete zde.


Nejlepší exportní transakce podpořená státem

Kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ je vyhlášena pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 mil. Kč s podporou České exportní banky,a.s. (ČEB), či Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.(EGAP) a splňují podmínku, že transakce napomáhá zaměstnanosti v ČR a jedná se o vývoz do prioritních, nebo zájmových zemí dle Exportní strategie ČR 2012-2020.

Při vyhodnocování kategorie jsou zpracovávány údaje doložené soutěžícím v uzavřené smlouvě o vývozu, resp. ve smlouvě k pojištění k dané exportní transakce transakci. Podklady k vyhodnocení kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ mají důvěrný charakter a proto jsou vyhodnocovány pouze ČEB a EGAP.
Posuzován je objem vývozního kontraktu k datu podpisu příslušné smlouvy.

Základní hodnotící kritérium pro vývozní transakci:

V případě rovnosti výsledků u základních kritérií bude použito pomocné kritérium:

Cena ČSOB za rozvoj nových exportních příležitostí

Kategorie Cena ČSOB za rozvoj nových exportních příležitostí je vyhlášena pro firmy s celkovým objemem exportu nad 50 mil. Kč ročně. Hodnotícím kritériem je nárůst počtu nových exportních destinací v roce 2016 oproti roku 2015.

aktuality:

19.12.2017

TISKOVÁ ZPRÁVA - Exportér roku 2017 – výsledky

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
01.11.2017

Prodloužení termínu pro přihlášky

Termín pro přihlášení do 23. ročníku soutěže Exportér roku je prodloužen do 16.11.2017
09.10.2017

Přihlášky do soutěže ER 2017

Zahájení přijímání přihlášek do soutěže ER 2017 od 9.10.2017 do 27.10.2017. V případě, že byste měli problém s termínem nebo údaji, prosím, kontaktujte nás.
» výpis aktualit

kontakt:

info@exporterroku.com

Střední podnikatelský stav, z.s.
Exportér roku
Palackého třída 223/5,
288 02 Nymburk
tel.: 734 510 844

IČO: 70907901
DIČ: CZ 70907901


Hospodářská komora České republiky

Hlavní partner


Rozhodčí soud

Partner


Bisnode


Partneři kategorie

ČSOB

 

 

Česká exportní banka

 

 

EGAP


Mediální partneři

ECHO Týdeník

 

 

ECHO 24

 

 

Český rozhlas - Plus